Informacja

Drodzy uczniowie, studenci, nauczyciele w związku z nowymi wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego przypominamy, że przy zamawianiu biletu miesięcznego ulgowego na rok 2020 należy obowiązkowo dostarczyć czytelne ksero legitymacji z dopiskiem zgodne z oryginałem i własnoręczny podpis.
Do zamówienia nalezy dołączyć płeną nazwę oraz adres szkoły i PESEL.